Bowen-techniek DORN-methode Medical Taping Sportmassage Voorstellen Praktijkinformatie

             
 


Sportmassage

Wat is Sportmassage..
(Sport)massage is een complex van handgrepen dat wordt toegepast om de lichamelijke conditie van een persoon in stand te houden, te verbeteren en/of de eventuele nadelige gevolgen van sport en andere lichamelijke activiteiten te verzachten of weg te nemen.

(Sport)massage kan worden toegepast om vermoeidheidsverschijnselen terug te dringen. Door massage ontstaat er een betere doorbloeding in de spieren waardoor de stofwisseling verbeterd. De afvalstoffen die door inspanning zijn ontstaan en vermoeidheid, pijn of kramp veroorzaken verdwijnen zo sneller.

De sportmasseur zal aan de hand van een anamnese en inspectie, (kijken, palperen en functietesten) samen met u bepalen welke behandeling het meest geschikt is.

We maken daarbij onderscheid in:
• Stimulerende massages, dit wordt in de regel toegepast voor een lichamelijke inspanning.
• Sederende massages, dit wordt in de regel toegepast na een lichamelijke inspanning.

Daarnaast ben ik als sportmasseur opgeleid in blessurepreventie.

Dit houdt in dat de belastbaarheid van de sporter t.o.v. de sportspecifieke belasting beoordeeld kan worden. Waar nodig kunnen hierover adviezen gegeven worden, o.a. over sportmedische keuringen, voeding, kleding e.d.

Een ander onderdeel van de blessurepreventie is preventief en curatief tapen en bandageren.
• Preventief, ter voorkoming van blessures.
• Curatief, herstelbevorderend bij blessures.

Profiel:
In 1993 de opleiding tot sportmasseur gevolgd, NGS licentienummer: 429218. Opgenomen in kwaliteitsregister van het NGS.
In 1994 opleiding blessurepreventie 1 en 2. Tot heden bijscholingen door NGS en KNVB.

Ervaring:
Sinds 1993 tot heden werkzaam als sportmasseur/verzorger bij SV Terwolde.
Van 1997 tot heden eigen praktijk voor sportmassage en Bowentherapie.
2002-2008 werkzaam als sportmasseur/verzorger bij Be-Quick Zutphen.
2006 Opleiding Medical Taping voor sportmasseurs.
• 2008 tot heden sportmasseur en Bowen-behandelaar voor het Hanzesport Running Topteam Zutphen

 
       
       
 
Frans Mintjens | Het Burkink 15 | 7231 NM Warnsveld (gemeente Zutphen) | 0575-528361 | 06-49944112 | f.mintjens@chello.nl© Mendelson 2011